Aitame sul suhelda
Võta meiega ühendust, kui vajad korrektset ja sujuvat tõlget, sh vandetõlget rootsi keelest või rootsi keelde:

  • oma kodulehele
  • reklaammaterjalidele
  • kasutusjuhenditele
  • ärikirjale, lepingule
  • tehnilistele reeglitele, standarditele
  • äridokumentidele (põhikiri, majandusaasta aruanne jne)
  • isiklikele dokumentidele
  • või millelegi muule põnevale …

Erialased õpingud tõlkekeeltes, pikaajaline tõlkekogemus ja elu mõlemas keelekeskkonnas lubab meil pakkuda terminoloogiliselt korrektseid ja ladusaid tõlkeid, mh majanduse, juriidika, turunduse, ehituse, tehnika ja põllumajanduse valdkondades.

Pidev kursisolek Eesti ja Rootsi sündmuste ja argieluga tele- ja trükimeedia ning interneti vahendusel hoiab meie keelekasutuse „elavana“ ja aitab mõista ka kõige peenemaid nüansse tekstides. Kõik tõlked vaatab üle teine tõlkija/toimetaja, kes kõneleb sihtkeelt emakeelena.