Auktorisationsbevis

Vid vissa fall behöver översättningar vara gjorda av en auktoriserad översättare. Det kan vara t.ex. skolbetyg, vigselbevis, bouppteckningar, registerutdrag mm. I Estland auktoriseras översättare av justitiedepartementet efter ett godkänt prov som bevisar översättarens kompetens och höga språkliga standard.

En auktoriserad översättning binds ihop med originalhandlingen eller med en bestyrkt kopia av originalhandlingen, stämplas med översättarens sigill och förses med översättarens påskrift.

Om du behöver få ett sådant dokument översatt från svenska till estniska eller vice versa kan du skicka det till oss med rekommenderat brev eller kontakta oss för att komma överens om ett annat sätt för överlämnande. Estniska myndigheter accepterar normalt även elektroniskt undertecknade dokument (i bdoc. format), svenska myndigheter kan acceptera inskannade fysiskt undertecknade dokument. Om du föredrar att lämna in och få tillbaka dina handlingar personligen rekommenderar vi att kontakta Luisa Översättningsbyrå (i Tallinn Ahtri 6A, i Tartu Küüni 5b) som vi har samarbetat med sedan en lång tid tillbaka.