Vi hjälper dig med översättning

Välkommen att kontakta oss när du behöver en korrekt och flytande översättning inkl. auktoriserad översättning mellan svenska och estniska för:

  • din hemsida
  • reklammaterial

  • bruksanvisningar    
  • affärsbrev, avtal    
  • tekniska föreskrifter, standarder
  • bolagshandlingar (bolagsordning, årsredovisning mm.)
  • personliga dokument (betyg, bouppteckning mm.) 
  • eller någonting annat spännande …

Ämnesspecifika studier i våra översättningsspråk och en lång erfarenhet i branschen gör det möjligt för oss att erbjuda terminologiskt korrekta översättningar inom juridik och ekonomi, marknadsföring, byggnation, teknik och jordbruk - i sistnämnda områden kan vi även erbjuda översättningar från engelska till svenska.

Möjlighet att genom TV och internet alltid hålla sig uppdaterad om nyheter och vardagslivet både i Estland och i Sverige hjälper oss att hålla vårt språkbruk ”levande” och förstå även de finaste nyanserna i texterna. Alla översättningar gås igenom av en annan korrekturläsare som översätter till sitt modersmål.